ABOUT ParanCo

دربــــــــاره پــــــرن کــــــو

با گروه صنعتی بازرگانی پرن کو بیشتر آشنا شوید

واحــد کشــاورزی و باغــاتـــــــــ پــــــــرن کــــــــو

شرکت پرن کو با در اختیار داشتن صدها هکتار زمین زراعی و باغات زیر کشت زرشک ، عناب و زعفران در بخش مرکزی درمیان بخش عمده از نیاز مصرفی مجموعه را به صورت مستقیم تولید می نماید.

واحـــــــــــد صنعـــــــــــتی و بســــته بنـــدی پـــرن کـــــو 

واحد صنعتی پرن کو با فضایی بالغ بر ۲۰۰۰ متر مربع فضای کارخانه ای و صنعتی دارای ماشین آلات مدرن و پیشرفته فرآوری خشکبار و بسته بندی می باشد .
این واحد صنعتی در حال حاضر محصولاتی چون زعفران ، زرشک ، عناب ، شاهدانه ، ریحان ، اسپند ، زیره سبز ، گلپر ، بارهنگ و کنجد را فرآوری ، بسته بندی و روانه بازارهای داخلی و خارجی می نماید .

پـــرن کـــو حامـــی کشـــاورزی مـــدرن

پرن کو در حمایت از کشاورزی مدرن با بهره وری چند برابری آماده سرمایه گذاری بر روی طرح های نوآورانه بخش کشاورزی می باشد
حساب کاربری